راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان
راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتار های علمی در «نشریه رهپویه هنر/هنرهای تجسمی»
- هدف نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی انتشار نتیجه پژوهش‎ ها و تجربه‎ های علمی در زمینه‎ های تجسمی، بدون دریافت هیچ هزینه ای، است.
- نوشتار های علمی‎-پژوهشی، تحلیلی، در زمینه‎ های، هنرهای تجسمی، و پژوهشی هنر برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می‎ رسند. نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی از چاپ مقاله‎ های غیر علمی-پژوهشی(ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت‎ های تحقیقاتی) معذور است.
- نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‎ ای به چاپ رسیده باشند.
- مقاله‎ های ارائه شده به نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی  برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه دیگر ارائه شده باشند.
- نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشند.
- مقاله باید دارای بخش‎ های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی ‎نوشت‎ ها و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها می‎باید حدود 12 صفحه نشریه(با احتساب تمام بخش‎ های مقاله) باشد.
- نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته‎ های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان‌ کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست‎ آمده باشد. اندازه چکیده فارسی 200 کلمه و چکیده انگلیسی 500 کلمه است. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه‎ ای جداگانه ارائه شوند.
- مقدمه نوشتار، ارایه‌کننده مسأله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.
-نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌ های تحقیق باشد، ارایه گردد.
- در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌ های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.
- پی‌نوشت‌ های مقاله(اصطلاحات و معادل‌های واژه‌ ها، توضیحات و غیره) می‌باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی‌نوشت‌ ها گنجانده‌ شوند.
- ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می‌ آید.
- فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شهرت نویسندگان در انتهای مقاله می‌آید.
- ترتیب عناصر اطلاعات کتاب‌شناختی در مورد مقالات، کتب، گزارش‎ ها و سایر مراجع به شرح زیر است:
- مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله(سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
- کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
- صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس،‌ تلفن، دورنما و Email نویسنده(نویسندگان) باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام همکاران نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده(نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان‌کننده محتویات نوشتار باشد.
- واژه‌ های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.
- تعداد عکس‌ ها‌، نگاره‌ ها، جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و مأخذ عکس‎ ها، نگاره‎ ها، و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‎ شود در ذیل آنها قید گردد.
- چنانچه مقاله‌ دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده اول انجام شود. در غیر این صورت، نویسندگان می‎ بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت ارائه مقاله و انجام مکاتبات به دفتر نشریه معرفی نمایند.
-چنانچه مقاله‎ ای خاج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به طریق مزبور باشد، قبل از ارائه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت داده خواهد شد.
- نوشتارها و مقاله‎ ها باید در نسخه تایپ‌شده به همراه لوح فشرده(CD)حاوی فایل مقاله تنظیم‌شده(word و pdf) را به آدرس دفتر نشریه و نامه‎ ای به عنوان سردبیر نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی به نشانی خیابان آزادی، بین آذربایجان و خوش، نبش کامیاران دانشگاه سوره دفتر رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی، دانشگاه سوره ارسال شوند.
- دفتر نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی آمادگی پذیرش الکترونیکی مقالات از طریق وبگاه نشریه به نشانی  http://rahpooye.sinaweb.net/ را دارد.
- تأیید نهایی نوشتارها برای چاپ در نشریه پس از نظرات داوران با هیأت تحریریه نشریه است.
- صحت نوشتارهای علمی با نویسنده/ نویسندگان است.
- چاپ نوشتارهای نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی بدون ذکر مأخذ در نشریه‌ های دیگر ممنوع است.
نشریه رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی