نویسنده = هنگامه شاه بیگی
تعداد مقالات: 1
1. شمایل شناسی نگاره براق در نقش مایه های دوران اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 49-61

هنگامه شاه بیگی؛ فرهاد خسروی بیژائم