نویسنده = بهمن نامور مطلق
تعداد مقالات: 3
1. خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 15-22

حسام حسن زاده؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


3. برگرفتگی‌های نقاشی معاصر ایران از یک نگاره بهزاد (گریز یوسف از زلیخا)(نوع مقاله: پژوهشی)

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-35

10.22034/ra.2019.241845

منیژه کنگرانی؛ بهمن نامور مطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده