نویسنده = یعقوب آژند
تعداد مقالات: 4
1. خوانش ژنتیِ لوگوی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 15-22

حسام حسن زاده؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق